Stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning - Ansökan

LÄS MER

Vi erbjuder stöd och hjälp till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning och behöver hjälp i din vardag. Stödet kan vara hemtjänst, korttidsboende, äldreboende m m men även stöd utifrån lagstiftningen LSS.

De flesta insatser behöver du ansöka om. Det är kommunens handläggare som beslutar om insatser utifrån dina behov. Det finns även stöd och hjälp att få som du inte behöver ansöka om exempelvis anhörigstöd eller aktiviteter på Solgårdens äldrecenter. 

Efter kontakt med biståndshandläggaren kan du även låta en närstående person få möjlighet att agera i ditt ställe i tjänsten.

När du startar tjänsten länkas du till en e-tjänst kopplad till socialtjänstens verksamhetssystem.

För att kunna ansöka via e-tjänsten krävs en e-legitimation, t ex Bank ID, Freja eID eller liknande.  Här hittar du information om hur du skaffar en e-legitimation: Skaffa e-legitimation

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation