Lägenhetsregistret - Ajourhållning av småhus inklusive fritidshus

LÄS MER

Det är fastighetsägarens ansvar att rapportera in uppgifterna till kommunen. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett. Uppgifter lämnas in vid:

  • Nybyggnad
  • Ändrad användning
  • Sammanslagning/delning
  • Rivning

Eftersom uppgifterna som ska rapporteras är olika för småhus/fritidshus och flerbostadshus/specialbostäder finns två olika blanketter, se under relaterad information nedan.

De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver fastighetsägarna inte rapportera in uppgifter utan dessa hämtas från fastighetsregistret.